Hợp đồng thuê nhà – Không công chứng dễ rủi ro

Hợp đồng thuê nhà – Không công chứng dễ rủi ro Thuê và cho thuê nhà là một giao dịch phổ biến tại các thành phố lớn nhưng nhiều người không rõ các quy định pháp lý trong lĩnh vực này.  Người thuê nhà nên yêu cầu hợp đồng công chứng để tránh rủi ro … Continue reading Hợp đồng thuê nhà – Không công chứng dễ rủi ro