Công bố 42 ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh bán nhà…. “trên giấy”

Công bố danh sách 42 ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh bán nhà…. “trên giấy” Theo đó, đứng đầu trong bảng danh sách các ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai, gồm: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, TMCP Công thương Việt Nam, … Đọc tiếp Công bố 42 ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh bán nhà…. “trên giấy”