Bán nhà trên giấy không có ngân hàng bảo lãnh – phạt là cần thiết

Bán nhà trên giấy không có ngân hàng bảo lãnh – phạt là cần thiết CafeLand – Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Trong đó, tại Điều 57 quy định nếu bán nhà ở hình thành trong tương lai mà không có ngân hàng bảo lãnh sẽ có thể bị phạt … Đọc tiếp Bán nhà trên giấy không có ngân hàng bảo lãnh – phạt là cần thiết