Bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua sẽ bị đánh thuế

 Bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua sẽ bị đánh thuế Đây là kiến nghị gửi đến Quốc hội và Chính phủ trong Đề án phát triển thị trường Bất động sản TP.HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đề án “Phát triển thị trường … Đọc tiếp Bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua sẽ bị đánh thuế