Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng chuyện sổ đỏ phải ghi tên cả nhà

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát đi thông tin xung quanh vấn đề ghi tên tất cả các thành viên gia đình trong sổ đỏ. Trước đó, Bộ đã ban hành Thông tư số 33 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị … Đọc tiếp Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng chuyện sổ đỏ phải ghi tên cả nhà