“Câu” doanh nghiệp ngoại đổ tiền vào bất động sản Việt Nam

“Câu” doanh nghiệp ngoại đổ tiền vào bất động sản Việt Nam Kể từ khi Luật Kinh doanh Bất Động sản sửa đổi cho phép người nước ngoài và Việt kiều sở hữu bất động sản, các nhà đầu tư đã mang sự quan tâm quay trở lại thị trường Việt Nam, khiến niềm tin … Đọc tiếp “Câu” doanh nghiệp ngoại đổ tiền vào bất động sản Việt Nam