Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê giá rẻ được hoãn nộp tiền sử dụng đất

Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê giá rẻ được hoãn nộp tiền sử dụng đất Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa đưa ra kiến nghị cho miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho … Đọc tiếp Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê giá rẻ được hoãn nộp tiền sử dụng đất