Chung cư cháy liên tục, HoREA kiến nghị chỗ xe cần tách biệt với chỗ ở

Chung cư cháy liên tục, HoREA kiến nghị chỗ xe cần tách biệt với chỗ ở Cụ thể, về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà chung cư. Khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải “Thực hiện dự án theo đúng quy … Đọc tiếp Chung cư cháy liên tục, HoREA kiến nghị chỗ xe cần tách biệt với chỗ ở