Đánh thuế nhà ở thứ 2: Áp dụng tại Việt Nam sẽ phức tạp

Đánh thuế nhà ở thứ 2: Áp dụng tại Việt Nam sẽ phức tạp (DĐDN) – Ông Stephen Wyatt – Tổng giám đốc JLL tại Việt Nam cho rằng việc đánh thuế lên ngôi nhà thứ hai trở đi khá phổ biến ở các nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng luật này tại … Đọc tiếp Đánh thuế nhà ở thứ 2: Áp dụng tại Việt Nam sẽ phức tạp