Đề xuất đánh thuế cao với ‘bất động sản lướt sóng’

Đề xuất đánh thuế cao với ‘bất động sản lướt sóng’ UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành một số giải pháp về thuế nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân. Theo đó, cơ quan này đề xuất áp dụng mức thuế suất cao đối với … Đọc tiếp Đề xuất đánh thuế cao với ‘bất động sản lướt sóng’