Điều kiện tách thửa đất Hà Nội

Điều kiện tách thửa đất Hà Nội: Diện tích tối thiểu 30m2, ngang dài tối thiểu 3m UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho … Đọc tiếp Điều kiện tách thửa đất Hà Nội