Giấy đỏ ghi tên cả nhà: Bộ TN&MT xin rút kinh nghiệm

Giấy đỏ ghi tên cả nhà: Bộ TN&MT xin rút kinh nghiệm “Giấy đỏ ghi tên cả gia đình” trong Thông tư 33/2017 của Bộ TN&MT ban hành mới đây chỉ là hướng dẫn về cách ghi tên trên giấy đỏ với trường hợp quyền sử dụng đất (QSDĐ) chung của hộ gia đình. Hướng … Đọc tiếp Giấy đỏ ghi tên cả nhà: Bộ TN&MT xin rút kinh nghiệm