Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay có hợp pháp?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay không công chứng có hợp pháp? Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SBLaw trả lời như sau: Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, … Đọc tiếp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay có hợp pháp?