HoREA: Đề xuất mức thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng chưa thỏa đáng

HoREA: Đề xuất mức thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng chưa thỏa đáng (Xây dựng) – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, các Bộ Tài chính, Tư pháp và Tổng cục Thuế để kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc Bộ … Đọc tiếp HoREA: Đề xuất mức thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng chưa thỏa đáng