Không nên cho thuê đất đặc khu đến 90 năm

Không nên cho thuê đất đặc khu đến 90 năm Một số ĐBQH đã nêu ý kiến như vậy khi đề cập đến việc đảm bảo yếu tố an ninh, quốc phòng ở các đặc khu kinh tế. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Dự thảo Luật Đơn vị hành … Đọc tiếp Không nên cho thuê đất đặc khu đến 90 năm