Những điều cần biết khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Những điều cần biết khi mua đất thuộc diện quy hoạch Trường hợp đất trong diện quy hoạch, Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng … Đọc tiếp Những điều cần biết khi mua đất thuộc diện quy hoạch