Nới khung pháp lý cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam

Nới khung pháp lý cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam Theo kinh nghiệm làm việc của bộ phận Kinh doanh quốc tế Savills, tại TP.HCM nói riêng, kiều hối được đánh giá là một nguồn lực quan trọng. Ước tính từ các con số thống kê ngân hàng cho thấy, lượng kiều hối … Đọc tiếp Nới khung pháp lý cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam