Quá trình phát triển bất động sản Hà Nội những năm gần đây

Quá trình phát triển bất động sản Hà Nội những năm gần đây Nợ xấu, tồn kho lớn, DN phá sản, người mua không có nhà,… hậu quả của một thời kỳ sốt nóng BĐS. Trải qua 20 năm, thị trường BĐS Việt Nam có những bước thăng trầm, từ lúc sốt nóng hầm hập … Đọc tiếp Quá trình phát triển bất động sản Hà Nội những năm gần đây