Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội

Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội Theo như Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định rõ về việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội (NƠXH) Điều 62, Luật Nhà ở 2014 quy định nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, … Đọc tiếp Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội