Quy định về tài khoản tiền gửi quỹ bảo trì nhà chung cư

Quy định về tài khoản tiền gửi quỹ bảo trì nhà chung cư “Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “1. Người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật … Đọc tiếp Quy định về tài khoản tiền gửi quỹ bảo trì nhà chung cư