Trường hợp nào không thể gia hạn giấy phép xây dựng?

  Trường hợp nào không thể gia hạn giấy phép xây dựng? Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Trong trường hợp trước … Đọc tiếp Trường hợp nào không thể gia hạn giấy phép xây dựng?