Từ 5/12, ‘sổ đỏ’ sẽ phải ghi đầy đủ tên các thành viên gia đình

Từ 5/12, ‘sổ đỏ’ sẽ phải ghi đầy đủ tên các thành viên gia đình Đề xuất sang tên sổ đỏ cũng phải nộp thuế VAT Hà Nội cấp ‘sổ đỏ’ đạt 98% ở khu dân cư Hành trình 13 năm làm sổ đỏ của một thương binh Xử lý vụ cấp sổ đỏ đất … Đọc tiếp Từ 5/12, ‘sổ đỏ’ sẽ phải ghi đầy đủ tên các thành viên gia đình