Vì sao Bộ Tài chính chọn 700 triệu đồng là ngưỡng không chịu thuế nhà?

Vì sao Bộ Tài chính chọn 700 triệu đồng là ngưỡng không chịu thuế nhà? Hiện tại, Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án thuế suất 0,4% và ngưỡng không chịu thuế với nhà là 700 triệu đồng. Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến về Dự án Luật Thuế tài sản với 2 … Đọc tiếp Vì sao Bộ Tài chính chọn 700 triệu đồng là ngưỡng không chịu thuế nhà?