Vướng mắc việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Vướng mắc việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai Thông tư 13/2017 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015 về bảo lãnh NH đã có hiệu lực từ giữa tháng 11-2017, nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi người mua nhà ở hình thành trong tương … Đọc tiếp Vướng mắc việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai