Ý nghĩa các loại bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000

Ý nghĩa các loại bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000 TTO – Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải … Đọc tiếp Ý nghĩa các loại bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000