“Đừng kỳ vọng một quyển sổ đỏ sẽ giải quyết được mọi tranh chấp tài sản”

“Đừng kỳ vọng một quyển sổ đỏ sẽ giải quyết được mọi tranh chấp tài sản” Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết một số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành … Đọc tiếp “Đừng kỳ vọng một quyển sổ đỏ sẽ giải quyết được mọi tranh chấp tài sản”